Rosenmetoden

Rosenmetoden / Rosenterapi är en varsam och stillsam behandling som syftar till att lösa upp medvetna och omedvetna muskelspänningar i kroppen. Ger ökad kroppsmedvetenhet och möjlighet till ny självkännedom. Rosenmetoden är utvecklad av Marion Rosen, fysioterapeut. Hennes nyfikenhet på sambandet mellan muskelspännning och andning och mellan kropp och själ gav upphovet till denna metod, som ger möjlighet att bli medveten om vad vi håller tillbaka i våra kroppar och hur vi kan förändra vårt agerande genom att lyssna på kroppens sanning.

Den är bra för dig som känner dig spänd, trött eller stressad. Den kan hjälpa dig att hitta din inre balans och potential.

En komplementär metod som skapar möjlighet till en ny energi och utstålning, såsom ringar på vattnet.

Lymfmassage

Lymfmassage hjälper kroppens immunförsvar. Det är en viktig (ofta bortglömd) del av kroppens cirkulationssystem och tillhör kroppens immunförsvar. 

Lymfsystemet fungerar som ett reningsverk. Ett bra lymfflöde renar bindväven/fascian vilket ger starka smidiga muskler och en frisk kropp. Lymfmassagen är en lugn och mjuk behandlingsmetod för att hjälpa lymfvätskan att röra sig i lymfflödets riktning. Lymfmassage passar alla.

Den är mycket bra för dig med svullnad, smärta, stelhet.

Bra också för dig som känner dig stressad då den hjälper kroppen att minska den skadliga inverkan som det har på immunförsvaret. 

Lymfmassage hjälper din kropp att må bättre.

Healing

All healing kommer från samma källa, den helande energin som kommer från en högre frekvens.

Healing är inte att bota utan att återställa balansen i energin som finns inom oss.

Varje behandling är intuitiv och unik, den helande energin anpassas till just dig och det du behöver, den samarbetar med din egen engeri.

Vi bestämmer tillsammans, inför behandligen, intentionen med den.

 

 


Avslappnings-

massage

En skön massage för avslappning och avspänning som görs på rygg, nacke, ansikte och hjässa med mjuka massagegrepp och lugna rörelser. Dessa kombineras och varvas också med lugna vaggningsrörelser av hela kroppen.


Metoden lämpar sig bra bland annat vid behandling av så kallade försvarsspänningar som kan ha uppkommit genom skador, trauman och stress.

Behandlingsrummet 

Meditativ fot, hand & huvud massage

Meditativ massage är en mjuk, behaglig och mycket avslappnande beröring på fötter, händer och huvud enligt Metamorfostekniken. En massage med lätta cirkulerande rörelser på områden som i zonterapin motsvarar ryggraden.

Den hjälper dig att stanna upp, stilla dina tankar och komma djupare i kontakt med dig själv och din egen livskraft.

Den kan också vara ett ordlöst stöd när man är skör, vid sorg eller vid olika skiften och förändringar i livet. Den Meditativa massagen passar för alla åldrar och olika livssituationer.

Många blir förundrade över att en så lätt och ömsint beröring kan vara så kraftfull.

Käkledsbehandling

De muskulära besvären är vanligast vid käkledsbesvär som orsakar ömhet och trötthet t.ex. vid tandgnissling och tandpressning (biter ihop). Behandlingen är en käkledsmassage där jag går igenom käkmuskulaturen från tinningar till hakspets, även muskler inuti kinden. Med hjälp av olika tekniker kommer dina muskler masseras, töjas, pressurbehandlas och stretchas.

Jag går också igenom nack- och halsmuskulaturen för att släppa på ev spänningar. Redan efter 1 beh. märks skillnad och de flesta upplever även en stor förbättring av nattsömnen. Beroende på besvär kan ibland ytterligare behandlingstillfälle behövas men detta är individuellt.